Annons

Två dagar innan jul ändras hastigheterna i centrala Jönköping och i Huskvarna. Bashastigheten på 50 kilometer i timmen ändras till 40 kilometer i timmen. Men på vissa gator så ökas hastigheten, från 50 till 60 kilometer i timmen. Hastigheten sänks i områden där det rör sig många gångtrafikanter och cyklister medan den däremot höjs på vägar som anses säkrare och där det finns gång- och cykelvägar.

Annons

I mitten av april tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att godkänna kommunens förslag på nya hastigheter i Jönköping och Huskvarnas tätorter. Att hastigheterna nu ändras i de centrala delarna är den sista delen i den fleråriga hastighetsöversynen som kommunen har gjort sedan 2011.

Ska bli säkrare

Syftet med översynen är att få en säkrare trafik, ökad trygghet, mindre utsläpp och mindre buller.

Redan nu har man börjat ändra skyltarna och på vissa ställen har det kommit upp nya hastighetsskyltar. Bland annat på Grännavägen på Norrängen där det kommer att bli en hastighetsbegränsning på 60 kilometer i timmen. Ett tidigare förslag att höja hastigheten på Norra Strandgatan backade kommunen på efter protester. Ändringen gjordes med motiveringen att en högre hastighet skapar för mycket buller på den aktuella sträckan.

Skyltarna ska vara övertäckta fram till den 22 december.