Det nya restaurangtorget på det stora köpcentrumet i Jönköping invigdes i oktober. Men renoveringen av Asecs tog inte slut där, utan nu pågår det som kallas etapp 1B.

- Det rullar på jättebra. Vi har pålat färdigt just nu och är färdigare lite tidigare än planerat och det markarbete som görs nu är grundläggande för att komma upp i nivå. Vi avser öppna den nya delen i slutet av oktober, säger centrumchefen Lars Bröms till Jnytt.

Nya butiker ska in

I den nya delen kommer det husera butiker, men det är inte klart exakt hur många det blir. Det är dock klart att det delvis kommer bli en omflyttning bland redan befintliga butiker och delvis bli helt nya.

- Jag kan inte svara exakt på vilka nya butiker som kommer in, vi kommer släppa det i sjok under våren, säger Bröms och förklarar att stil och design kommer likna den i restaurangdelen.

Annons

- Det kommer vara liknande som den nya delen vi öppnat och det kommer fortsätta bort där Stadium låg förr och det är den ursprungliga entré röd.

Inne på Asecs vittnar en stor vägg om att något är på gång.
Foto: Peter Wilsson

Delar av gamla A6 mot Ikea har rivits.
Foto: Peter Wilsson

En stor yta av Asecs parkering är numera byggarbetsplats.
Foto: Peter Wilsson