Annons

Programmet det handlar om heter Tobakshjälpen, som Region Jönköpings län har tagit fram. Omkring tio patienter har varit med i ett pilotprojekt och de har fått testa på hur programmet fungerar.

– De flesta är mycket nöjda och upplever det som en förstärkt hejaklack. Patienterna har också uttryckt att det är lättåtkomligt och är ett lätt, bra stöd av behandlare. Det används när det passar patienten, säger folkhälsoutvecklare Mattias Jonsson i ett pressmeddelande.

Kan boka fysiska möten

Tobakshjälpen startas efter kontakt med vården. En utbildad tobaksavvänjare följer patienten genom hela programmet. Patienten kan jobba med programmet när hen själv vill och behöver inte åka till vårdcentralen för fysiska möten.

Kommunikationen sker via meddelanden i programmet Stöd och behandling och sker med säker inloggning med till exempel mobilt bank-id. Vid behov ringer behandlaren upp. Det går även vid behov att boka fysiska möten.

Annons

På tisdagen höll Region Jönköpings län i en konferens för att informera och utbilda andra regioner i Tobakshjälpen. 17 regioner är anmälda till konferensen.