Annons

Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun gav i uppdrag att hitta en regional lösning för avfallshanteringen. Resultatet blev ett gemensamt avfallsbolag med Habo och Mullsjö kommuner.

I dessa båda kommuner har hushållen i dagsläget inte möjlighet att sortera matavfallet. Men med det nya samarbetet kommer invånarna där att få soptunnor med åtta fack precis som Jönköping redan har.

– Från början var tanken att även Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo skulle vara med. Men vi tycker att vi förlorade för mycket som kommun på det, det fanns farhågor för att det skulle drabba vår egen verksamhet. Dessutom drog sig Vaggeryd ur, säger Mona Forsberg, kommunalråd i Jönköpings kommun.

”Bara positivt”

Annons

Jönköpings kommun kommer att äga 91 procent av bolaget och ska tillhandahålla både maskiner, anläggningar och kunskap. Tanken är att det ska ge stora miljömässiga vinster i kombination med att resurserna utnyttjas på ett effektivare sätt.

– Det här ger en vinst för både miljön och medborgarna i Habo och Mullsjö, så det är bara positivt, säger Forsberg.

Blir det vanligare att kommuner samverkar på detta sätt?

– Ja, jag tror det. Vi har redan i dag samverkan inom olika områden med Habo och Mullsjö. Vi är en stor kommun och vi måste dela med oss av tjänsterna och vara generösa.

Bildas nästa år

Det nya bolaget kommer att bildas 1 april nästa år, och förhoppningen är invånarna i Habo och Mullsjö ska få sina nya soptunnor under 2018.

– Kommunfullmäktige kommer att ta beslut om detta i oktober eller november. Det finns en tydlig majoritet för detta, så jag ser inga hinder, säger Mona Forsberg.