Under 2016 genomförde Jönköping City en seminarieserie inom e-handel och digitalisering då dagens förändrade konsumtionsmönster på olika sätt påverkar oss och våra verksamheter.

"Den digitala utvecklingen går fort och innebär enorma möjligheter för butiker och andra typer av verksamheter, men kan också kännas lite hotfull beroende på vilken infallsvinkel man har och hur man väljer att hantera den - en engagerad verksamhet har stora möjligheter att vinna både nya kunder och marknader, medan man också lätt kan halka efter om man inte lyckas hänga med i utvecklingstakten", skriver Jönköping City i ett pressmeddelande.

"Känner ansvar"

– I stadskärnan finns drygt 300 verksamheter, alla med olika förutsättningar och möjligheter. Som cityutvecklingsbolag har Jönköping City ett aktivt förhållningssätt till den digitala utvecklingen och vi känner ansvar gentemot våra medlemsverksamheter och håller dem uppdaterade, utbildar och engagerar dem inom området. Efter genomförd seminarieserie inom e-handel har vi utvärderat olika alternativ och är redo för nästa steg; e-handel/logistik, city-app, och cykellunch, säger Jesper Lidhjelm Steén, vd på Jönköping City, i pressmeddelandet.

Jönköping City har skrivit samarbetsavtal med Helpa och MyMall, två initiativ som anses vara riktigt intressanta ur flera perspektiv. Båda samarbetspartnerna syftar till att verksamheterna i city i högre grad ska använda sig av digitala kanaler för försäljning av varor och tjänster.

Utveckla app

– Vi är övertygade om att ökad digital närvaro och att tillgängliggöra varor på ett nytt sätt bidrar till såväl ökad omsättning som ökat antal besökare i city och på så sätt bidrar positivt till cityutvecklingen i stort, säger Jesper Lidhjelm Steén.

Utöver detta kommer Jönköping City i egen regi att utveckla en city-app.