Annons

Under natten till tisdag började de röda körfälten från Museirondellen ner till Kålgårdsrondellen, med mycket kort varsel, att fräsas bort.
– Vi gör detta för att minimera halkrisken. Vi har haft påstötningar från busschaufförer att det blir väldigt halt när det är vått, och det är något som vi varken har förväntat eller önskat oss. Vi vill få till en yta som minimerar halkrisken, säger Peter Gustafsson, kollektivtrafikutvecklare vid Jönköpings kommun.

Påtalat avvikelsen
Kommunen är inte överens med den entreprenör som anlitades. Kommunens uppfattning är att problemen har uppstått som en konsekvens av att målningen inte har gjorts som man kommit överens om i samband med upphandlingen. Kommunen har under en tid påtalat avvikelsen i utförandet och framfört att ytorna därför måste göras om.
– Vi har haft diskussioner med entreprenören om detta, men vi har inte hittat någon samsyn med dem. Det är inte konstigt att köparen och säljaren inte är överens, men vanligtvis hittar men en lösning som tillgodoser båda parter. Men ibland gör man inte det, konstaterar Peter Gustafsson.
Arbetet kommer fortsätta under natten mellan tisdag och onsdag, och förhoppningen är att det ska slutföras då.

”Ingen större oro”
– Vi fräser i princip bort all färg på den röda ytan, bara 10-15 procent av nyanserna blir kvar, säger Gustafsson.
Vad händer till våren och sommaren?
– Den frågan ska vi fortsätta diskutera med entreprenören. Vad den lösningen blir vet vi inte. Nu ser vi bara till att detta åtgärdas.
Hur mycket kostar detta?
– Det är en oklar summa. Vi ska diskutera med entreprenören hur detta ska bekostas.
Även vid den nya rondellen vid A6 Center finns det speciella körfält för kollektivtrafiken, men det är inte alls säkert att samma problem uppstår där.
– Vi har tagit med oss bristerna när vi utformade rondellen vid A6. Vi har valt en metod som är något nyare och vi känner ingen större oro även om man aldrig ska säga aldrig, säger Peter Gustafsson.