För att skapa bättre förutsättningar för att kunna låta bilen stå ska Jönköpings kommun nu prova på sopsaltning på gång- och cykelvägen mellan hamnpiren och Bankeryd.
Fordonet som både sopar och saltar är utrustat med både plogblad, sopvals och saltspridare. Om det snöat mycket kan dock en extra plogning behövas före sopsaltningen.

Skyltar sätts upp
- Vättern har en stor inverkan på vinterväglaget samtidigt som höjdskillnaden i relation till den här metoden är ett frågetecken. Efter säsongen kommer vi att utvärdera testet, säter Mattias Bodin, kommunens projektledare för Hållbart resande.
Testet kommer att genomföras under hela vinterperioden. Skyltar kommer att sättas upp utmed sträckan.