Annons

Korsningen mellan väg och järnväg i samma plan kallas plankorsning. Säkerheten vid dessa är något som prioriteras av Trafikverket. I region Syd, som består av Jönköpings län, Blekinge, Skåne, Kronoberg och Kalmar län, finns drygt 1 200 plankorsningar. Av dessa har endast omkring hälften någon slags bom eller varningssignal – resten är oskyddade.

Under de kommande två åren ska närmare 50 plankorsningar byggas om eller tas bort. Arbetet är en fortsättning på myndighetens satsning för en säkrare järnväg. Under åren 2016–2018 togs 102 plankorsningar bort i region Syd.

Enligt Trafikverket dör varje år mellan 85–100 personer som befunnit sig på de spår som de förvaltar. Av dessa är närmare 80 procent självmord.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app