Regeringen avsätter pengar för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Några exempel är upprustning av till exempel lekplatser och grönytor och nya anläggningar som gångbanor och multisportarenor.

I Jönköpings kommun har tre projekt beviljats medel från den andra ansökningsomgången: Hålan 6:2 (Hovslätt) – upprustning av utemiljö, Tigern och Lejoninnan (Huskvarna) – uppgradering av utemiljö, Aktivitetsyta Råslätt.

”Stolthet och trivsel”

– Det här är mycket välkommet, och jag är glad att Jönköpings kommun får medel till tre projekt. De här platserna är viktiga delar i det offentliga rummet för både barn och vuxna, och det finns ett stort värde i att vårda dessa, säger kommunalrådet Mona Forsberg (S) i en kommentar.

Enligt Johanna Haraldsson (S), riksdagsledamot från Jönköpings län, ökar intresset för det här stödet.

Annons

– Totalt i hela landet satsar regeringen 418 miljoner på 180 olika projekt i socioekonomiskt utsatta områden. Jag hoppas att investeringarna i de här områdena ska göra att invånarna kan känna en större stolthet och trivsel i sin del av staden, säger Haraldsson, som sitter i civilutskottet.