Annons

Från och med den 19 augusti blir det ändringar och justeringar i JLT:s avgångar, och en ny tidtabell börjar gälla. Påverkar de nya justeringarna dig och din resa? Se hela listan här!

Stadstrafik

Linje 3 - Extra avgångar under insparksveckorna eftersom efterfrågan ökar under den tiden.

Linje 11 - Turtätheten ökar från timmes-trafik till 30 minuters-trafik. Detta gäller under vardagar och helger.

Linje 12 - Turtätheten ökar från timmes-trafik till 30 minuters-trafik. Detta gäller under vardagar.

Linje 13 - Helgavgångarna mot Ryhov är tidsjusterade enligt önskemål.

Annons

Linje 24 - Första turen mot Jönköping resecentrum måndag till fredag är tidsjusterad för att underlätta byte till linje 3. Flera av de befintliga turerna kommer köras med större fordon för minska trängsel och Råslätt angöringen kommer ändras till Råslätt C (vid linje 3, i garaget).

Linje 27 - Första helgavgångarna mot Månsarp är tidsjusterade enligt önskemål. Flera av de befintliga turerna kommer köras med större fordon för att minska trängsel.

Linje 28 - Justerade tabelltider för att bättre passa trafiksituationen och större fordon på flera av de befintliga turerna för att minska trängsel.

Linje 35 - Sträckan Juneporten - Torpa dras in på grund av lågt resande. JLT hänvisar i stället till linje 1 eller 3 som har bra turtäthet.

Linje 37 - Avgång 06.21 mot resecentrum indragen på grund av lågt resande, JLT hänvisar i stället till linje 24 som avgår samma tid mot resecentrum.

Linje 38 - Avgångar till och från Ryhov dras in på grund av lågt resande.

Regiontrafiken

Linje 133 - Natturer tidigareläggs på grund av osäker arbetsmiljö för förarna. Sista avgångstid från Värnamo på fredagar och lördagar blir 23.15 och sista från Jönköping blir 00.45.

Linje 141 - Börjar köra gamla riksettan via Stigamo-området inför ny hållplats.

Linje 249 - Förskjutning på fem minuter på tiderna ifrån Gislaved för underlätta för pendlare.

Linje 536 - Linjen utgår efter sommaren.

Linje 116 - Kommer att köra gamla 26/47an till och från Jönköping.