Jnytt har tidigare berättat att den nya förskolan i Kaxholmen är en av de förskolor i kommunen som väntas bli klar inom den närmaste framtiden.

– Vår bedömning är att vi ska kunna fullfölja den tänkta planering som har tagits fram gällande nya förskolor och skolor i kommunen, har Daniel Håkansson, chef för fastighetsavdelningen på tekniska kontoret i Jönköpings kommun, tidigare sagt till Jnytt.

Omklädningsrum saknas

Tjänstemännen tycker att politikerna ska gå vidare med förskoleplanerna, trots att kommunens parkeringsnorm inte uppfylls. Det ska dock vara ett medvetet beslut. Omklädningsrum saknas för personalen, men i övrigt uppfylls Boverkets byggregler.

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig dock inte bakom beslutet om att inte ha omklädningsrum. Det ska dock ha framkommit att verksamhet inte efterfrågat dessa lokalfunktioner och därför inte velat ha med dem i skisserna.

Annons

Här väntas den nya förskolan byggas. Foto: Jönköpings kommun
Skiss över hur den nya förskolan ska se ut. Foto: Jönköpings kommun
Så här kommer den nya förskolan att se ut. Foto: Jönköpings kommun