Annons

På tisdagen kallade Moderaterna och Socialdemokraterna till presskonferens, och där meddelade de båda partierna att de är överens i arenafrågan och att tjänstemännens förslag om att bygga en arena på Jordbrovallen är det rätta.

Att just Moderaterna höll presskonferens tillsammans med Socialdemokraterna har väckt reaktioner bland övriga allianspartier, och en av dem som öppet visade sitt missnöje var det kristdemokratiska kommunalrådet Andreas Sturesson.

Vid onsdagens presskonferens, där Sturesson och Ann-Marie Nilsson var på plats, var irritationen stor både mot att Moderaterna och Socialdemokraterna lade fram sin linje som det enda alternativet och att övriga allianspartier inte var informerade om gårdagens utspel.

– Jag tycker att det är ett ansvarslöst förslag, vi har inte fått några svar på hur de ska lösa den ekonomiska ekvationen. Dessutom är det ovanligt att man går ut på det här sättet även vid mindre investeringar. De har gett en presentation utan att ha ekonomiska rapporter, säger Nilsson, som medger att allianssamarbetet har fått sig en törn.

– Det säger sig självt att det inte känns bra att vi har så olika ståndpunkter i en så viktig fråga. Vi känner oss ledsna och besvikna när en av våra samarbetspartners går ut som de gör. Det känns tungt i allianssamarbetet.

Går på 130 miljoner

Andreas Sturesson menar att det inte är ekonomiskt försvarbart att bygga en helt ny arena vid Jordbron. Enligt en ekonomisk kalkyl som förra veckan lämnades till ledningsutskottet skulle den sammanlagda summan hamna på minst 410 miljoner kronor.

Annons

– Det här är en investering som riskerar att slå ut andra investeringar över lång tid och det betyder att man lägger alla ägg i fotbollskorgen. Vi måste se till allas behov och det finns många andra intressen och det krävs också investeringar. Det finns en plånbok, om vi satsar alla de pengarna på Jordbron så riskerar alla andra idrottsinvesteringar att slås ut under en lång tid. Vi vill satsa på fotbollen men på ett mer kostnadseffektivt sätt, säger Sturesson.

– Kalkylen för stunden säger att det kommer att kosta minst 410 miljoner kronor, men utredningen är inte klar och det kan bli dyrare än så. Kalkylen innehåller osäkerhet och det finns risk för att kostnaden blir högre.

Centerpartiet och Kristdemokraterna vill i stället att man satsar på alternativ Stadsparken. Partierna menar att en upprustning av Stadsparksvallen till allsvenska mått skulle kosta 100 miljoner kronor. Samtidigt vill man satsa tio miljoner på en ny konstgräsplan med belysning på Jordbrovallen, lika mycket på en ny konstgräsplan med belysning i Huskvarna samt tio miljoner till att utveckla Stadsparken som park. Förslaget går totalt på 130 miljoner.

"Frågan inte avgjord"

– Vi vill ha en arena som krävs men att man gör det på ett ansvarsfyllt sätt. Det ska kunna spelas allsvensk fotboll i Jönköping, men det ska också finnas pengar till välfärd. Vi ser att vinsterna med en ny arena inte motiverar den kostnaden. En renovering av Stadsparksvallen kostar inte mer än pålningen på Jordbron, säger Ann-Marie Nilsson.

– Stora projekt blir ofta dyrare när de fingranskas. Det här är dessutom en gammal soptipp med allt vad det innebär. En investering på 410 miljoner kan antingen finansieras genom skattehöjning eller genom att ta bort andra investeringar och samtidigt spara i kommunal välfärd. Vi har svårt att motivera en skattehöjning för en fotbollsarena.

Centerpartiet och Kristdemokraterna vill nu ha ett besked om en ny arena på Jordbron ska betalas genom skattehöjning eller om man ska ta bort andra investeringar och spara i den kommunala välfärden.

– Arenafrågan är inte avgjord av kommunfullmäktige, utan det finns fortfarande möjligheter för partierna att ändra sig. Vi måste utgå från att det gör att hitta en lösning på det här, men då måste Moderaterna lämna svar på vilken påverkan det får på budgeten, säger Ann-Marie Nilsson.

– Vi hoppas att de tänker igenom det en gång till eftersom det är viktigt att både vi och medborgarna får besked om hur det ska finansieras, tillägger Andreas Sturesson.

JnyttTV. Intervjuer med Ann-Marie Nilsson och Andreas Sturesson.