Annons

Ett nytt bostadsområde är tänkt att växa fram i området A6/Ekeberg, men det finns en del står i vägen för den nya stadsdelen. En av svårigheterna rör trafikfrågan.

– Redan i dag är Ekhagsrondellen hårt trafikerad och det är mycket trafik i hela A6-området. Här ser vi en stor utmaning om vi nu bygger en helt ny stadsdel här. Det innebär att det också kommer att bli mer biltrafik, säger Martin Gustafsson, översiktsplanerare på stadsbyggnadskontoret på Jönköpings kommun.

Vill ha bra förbindelser

Kommunens ambition är att kunna skapa bra kollektivtrafik i området samtidigt som de vill att den nya stadsdelen ska hänga ihop med resten av staden och inte bli avskärmad.

– Vi vill att folk ska kunna ta bussen och därför vill vi skapa bra bussförbindelser i området. Om man tittar på kartan så ligger området strategiskt nära Huskvarna, men det är höjdskillnader och raviner till golfbanan som ställer till det när det gäller kollektivtrafiken, säger Martin Gustafsson.

Annons

Mycket barriärer plus läget av riksväg 40 påverkar också planeringen. Det är sedan tidigare bestämt att golfbanan ska ha kvar 18 hål i området.

– Jag ser en risk att den nya stadsdelen blir isolerad och det vill vi inte. Den ska hänga ihop med staden. Svårigheten är att få till det utan att de boende i stadsdelen ska bli starkt bilberoende. Här finns en utmaning när det gäller kollektivtrafiken, menar Martin Gustafsson.

Diskussion med JLT

Det finns i dag inget befintligt stråk för kollektivtrafiken i det nya området. Kommunen har varit i kontakt med Jönköpings länstrafik, JLT, och diskuterat saken.

– Vi har ett samarbete med JLT och vi försöker diskutera med dem, men samtidigt är det alltid svårt för JLT när vi säger att vi ska bygga där om ett antal år och frågar om de kan lösa det med ett visst antal bussar. Det är inget som de kan lova då det har med andra saker, som exempelvis upphandling, att göra. Utredningen är fortfarande i ett tidigt skede och vi har inte fastnat i detaljer, även om vi har pratat med JLT och pratat om för- och nackdelar, förklarar Martin Gustafsson.

När den nya stadsdelen kan komma att börja byggas är fortfarande för tidigt att säga och det hänger mycket på hur politikerna väljer att prioritera jämfört med andra satsningar som planeras i kommunen.

– Konjunkturen påverkar också, så det är svårt att säga när planerna kan bli verklighet, säger Martin Gustafsson.

Läs även:

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app