Under torsdagen delades den nya tidningen ut på stan i Jönköping och till helgen delas den ut till alla hushåll i Jönköpings län.
- Vi vill visa goda exempel. Människor och företag som går före, säger Stefan Lundvall som är miljöstrateg på länsstyrelsen och en av medlemmarna i redaktionsrådet som bestämmer innehållet i tidningen. Tanken är att den bland annat ska innehålla mycket miljötips, produkter som är i framkant och miljösmarta produkter, men den vara interaktiv med läsarna med tävlingar och insändarsida.

Annons

"Alla måste ställa upp"
Tidningen som heter +E är en del av arbetet för att uppnå målen som det nystartade klimatrådet jobbar för. Klimatrådet jobbar för att minska energikonsumtionen och öka produktionen av förnybar energi så att det blir ett överskott. Tidningen är ett sätt att få med hela länet att jobba med energieffektivisering och miljöfrågan.
- Vi behöver få med hela länet, det är ett led i arbetet som görs. Vi måste alla ställa upp, berättar landshövding Minoo Akhtarzand som är ansvarig utgivare. Bakom tidningen står länsstyrelsen, landstinget, regionförbudet och länets alla kommuner som gemensamt finansierar och ger ut den.Vill ligga i framkant
+ E är den första i sitt slag och trots att en papperstidning inte är det mest miljövänliga alternativet tror Stefan att miljönyttan kommer att överväga miljöbelasningen.
- Skulle vi känna efter en utvärdering att nyttan inte är större än miljöbelastningen då att det klart att vi slutar eller jobbar på något annat sätt, säger Stefan som tror att tidningen kan vara ett bra sätt att öka länsbornas aktivitet i miljöfrågan.
- Vi vill att vårt län ska vara ett föredöme och ligga i framkant, säger han och hoppas att den ska skapa snackisar och få folk att bli mer upplysta.

Ska synas på nätet
Meningen är att tidningen ska komma ut med fyra nummer per år och går det bra är tanken att det är ett långsiktigt projekt.
- Förhoppningsvis för all framtid den fyller ett syfte. Får den ett bra mottagande ser vi det som ett långsiktigt projekt, säger Stefan.
Just nu är det bara en tidning men planer finns att även finnas på Facebook och på webben.
- Vi ser fram emot att fler vill vara med och visa goda exempel, säger Minoo och menar att miljöfrågan är ingen lätt fråga.
- Det kräver att alla på alla nivåer bidrar, säger hon.