Jönköpings länstrafik och Jönköpings kommun har skrivit under en gemensam avsiktsförklaring om att satsa på kollektivtrafiken. Det innebär flera nyheter för kollektivtrafikens del, bland annat att det kommer att bli två nya stomlinjer.

Linje 4 är en ny linje som kommer att gå från Esplanadområdet i Huskvarna via A6, Länssjukhuset Ryhov, Solåsens handelsplats, Munksjöstaden, centrum och Vätterslund. Senare kommer även linje 5, men där är sträckningen ännu inte bestämd.

– Vi har valt den här sträckan eftersom det är här vi ser att vi har pendlingsströmmarna och det är här vi har behov av en ny linje. Vi tycker också att det är bra att bussen går ner mellan sjöarna och att det blir en ny hållplats vid nya Munksjöstaden, berättar Charles Tholin, affärsutvecklare på Jönköpings länstrafik, som tycker att det är bra att bussen går förbi den stora arbetsplatsen Ryhov och även Bymarken, där man ser en potential att få fler bussresenärer.

Annons

Ny linje juni 2021

Ändhållplatserna blir Vätterslund och någonstans vid Esplanaden i Huskvarna. Exakt var är inte klart, men länstrafiken utesluter inte att det kan gå att använda redan befintliga busskurer. På vissa ställen, exempelvis vid Munksjöstaden, kommer det dock att förberedas för nya hållplatser med väderskydd.

– Det kommer inte bara att bli en stolpe, utan det är lite som vi behöver förbereda här. Vi kommer att prioritera framkomligheten och standarden på hållplatserna och se till att det finns busskurer där bussen stannar. Där det inte är bra standard i dag kommer vi behöva göra om. Tanken är att busslinje 4 blir verklighet i juni 2021. Innan dess måste vi förbereda lite och här har vi ett bra samarbete med Jönköpings kommun, berättar Charles Tholin.

Skapas nya jobb

Planeringen för var linje 5 ska köra kommer troligen att bestämmas under avtalsperioden, som löper fram till 2031.

– Först vill vi få igång linje 4 och se hur väl det slår ut och sedan får vi ta en ny titt på pendlingsströmmarna. Det kan ju vara så att linje 4 kommer att täcka upp en del av de behov som vi ser, säger Charles Tholin.

Kommer de nya busslinjerna att innebära att det behövs anställas mer personal?

– Absolut, vi räknar med att det kommer att behövas fler chaufförer som ska köra bussarna. Exakt hur många det kommer att behövas har vi inte räknat på än. Men visst kommer det med den nya depån att innebära att vi behöver mer personal inom både service och administration, men det behövs även chaufförer. Chaufförer är ett bristyrke så vi måste börja jobba tätare med arbetsförmedlingen och entreprenörer för att hitta den personal som kommer att behövas.

Läs även:

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app