Under 2016 annonserade Jönköpings kommun efter någon som kunde göra en konstnärlig gestaltning av den nya gymnastikhallen i Huskvarna. Av 25 inkomna förslag valdes tre ut och det är dessa tre förslag som nu kultur- och fritidsnämnden ha fått ta ställning till.

Konstnärerna som stått bakom förslagen är Jonathan Josefsson, Tina Eskilsson och Karin Sjökvist Tyrefors. Nämnden gick på förvaltningens förslag och har nu utsett Karin Sjökvist Tyrefors som den som får stå bakom den konstnärliga gestaltningen av gymnastikhallen.

– Vi tog oss tid att titta på alla förslagen. Alla tre var kreativa och fina förslag, betonar Hans Hellström (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

”Ett passande namn”

Det vinnande konstverket är en plint i verklig storlek i stenmaterial, ett material som anses vara lätt att underhålla.

Annons

– Vi tyckte att en plint var passande just för en gymnastikhall. Vi gillade också namnet ”Jag kan, jag vill, jag törs”. Vi tyckte att det var passande. Jag har uppfattat det som att plinten ska stå i utemiljö, men den kan säkert stå i innemiljö också, säger Hans Hellström.

Placeringen är inte låst, men plinten ska stå på en passande plats och samråd kommer att ske med konstnären.

Enligt Karin Sjökvist Tyrefors ska kosntverket med sin form på långt håll berätta vad som döljer sig inne i den stora byggnaden. Folk ska ställa sig frågan vad den gör utanför hallen, vem som har ställt den där och om det pågår storstädning i hallen.

Dyrare och försenat

– Jag kan inte säga exakt när spaden sätts i jorden för den nya gymnastikhallen, men det är nära i tid nu. Hallen ska stå klar hösten 2018 och det kommer att bli en gemensam ingång för den gamla och den nya hallen, berättar Hans Hellström.

Den totala kostnaden väntas bli cirka 40 miljoner kronor.

– Projektet blev försenat då det behövdes eskas tio miljoner mer för hallen. Det är alltid svårt att veta vad det ska kosta exakt på kronan och ibland tillkommer det dolda kostnader som kan vara svåra att beräkna. Det har blivit dyrare än vi hade tänkt oss, säger Hans Hellström.

Här planeras den nya gymnastikhallen stå i Huskvarna.
Foto: Jönköpings kommun

Karin Sjökvist Tyrefors vinnande förslag. I förslaget har den konstnärliga gestaltningen placerats på den gräsbevuxna ytan på vänstra sidan intill entréstråket.
Foto: Karin Sjökvist Tyrefors