Annons

Det finns tre olika nivåer på idrottsprogram på gymnasier. Riksgymnasium, NIU (nationell idrottsutbildning) och LIU (lokal idrottsutbildning). Nu stärker Sandagymnasiet sitt idrottsprogram med tre nya NIU-linjer. Det är elitsatsningar inom volleyboll, kanot och mountainbike som nu kommer gå att kombinera med studier på Sanda.

- Inom de nationella programmen så kollar de olika specialförbunden över var det finns möjlighet att driva en satsning i samverkan med befintliga elitföreningar. Nu tycker de här förbunden att Jönköping har de möjligheterna och har tillsammans med vår tillstyrkan kommit fram till ett antal platser. Sen äskar vi det till kommunen som är huvudman. Vi har fått ett antal platser och skickat in till skolverket, säger Tommy Tomth, till Jnytt.

Volleyboll kommer ha cirka 30 platser på tre år, kanot och mountainbike kommer ha runt 12 platser per tre år. På volleybollsidan har Sandagymnasiet främst haft kontakt med Habo Wolley.

Annons

- KFUM Jönköping finns också, men vi har haft kontakt via Habo som är elitsatsande i bygden. Det är elitmiljön man vill åt och de som söker från andra klubbar och flyttar in från andra städer brukar tillhöra elitföreningar när de börjar hos oss, säger Tomth.

"Kul att de får uppmärksamheten"

Det är inte helt klart vem som kommer bli volleybollsinstruktör. Däremot är Sofia Paldanius och Anders Ljungberg sedan tidigare kopplade till Sanda via LIU och de kommer vara instruktörer för kanotister och mountainbikeåkare.

- Det är kul att Jönköpingsföreningarna får uppmärksamheten från de nationella förbunden, det tyder på att det görs ett bra jobb i föreningarna och det är viktigt att påpeka. Det är en feedback jag gärna ger tillbaka till föreningarna, säger Tomth och avslutar:

- Sanda Idrottscenter är inte en vanlig skola utan vi har fler tentakler ute på förbundsnivå och har en koppling dit. Vi servar inte bara föreningar utan vill även ha en samverkan mellan så många som möjligt för att bygga en bra miljö för idrottarna.