Annons

År 2018 föddes det 1 688 barn i Jönköping, vilket var 73 fler än under 2017. 1 253 personer avled under året, jämfört med 1 202 under 2017. De siffrorna innebär ett positivt födelsenetto på 435 personer.

– Jag konstaterar att vi fortsätter att växa på en hög nivå, vilket är glädjande. Vi märker också av ett stort intresse från näringslivet kring Jönköping. Det fortsatta arbetet med mark- och bostadsförsörjning är av stor betydelse för kommunens utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C) i en kommentar.

2018 flyttade 7 299 personer till kommunen, 6 001 har lämnat, flyttnettot är med andra ord plus 1 298 personer. Inflyttningen har minskat med 42 personer i jämförelse med förra året och utflyttningen ökade med 409 personer.

– Nu behöver vi uppdatera vår översiktsplan för att ha en tydlig strategi för hur kommunen ska växa. Vi måste hitta nya platser för verksamheter, bostäder, förskolor och skolor. Detta arbete tar sikte på en befolkning på 200 000 invånare, säger stadsbyggnadsdirektör Katarina Bröms angående kommunens tillväxt de senaste åren.

Annons

Andelen av Jönköpingsborna som är födda utomlands är 17,7 procent. Jönköpingsbornas medelålder är 40,2 år. Kommunen är den tionde största i landet.