Annons

Sveriges hyresgäster förväntas bidra när bostadsbolagen nu ska kapa utsläppen av växthusgaser. Men förra året ökade mängden hushållssopor något som bidrar till växthuseffekten.

Förra året tog avfallsföretagen hand om cirka 4,8 miljoner ton hushållsavfall i landet. Per person handlar det om 473 kilo per år eller nio kilo per vecka.

Men siffrorna varierar mellan kommun och kommun, något Hem & Hyra rapporterar om. Värst är Överkalix, som gjorde sig av med 920 kilo avfall per person.

– De kommuner som ligger högt är ofta kommuner som är turisttäta, bland annat Strömstad, säger Jenny Westin, rådgivare statistik på Avfall Sverige.

Annons

202 kilo mat

I Jönköpings län är det Anebys kommun som slänger mest avfall per person. I Jönköpings kommun slänger vi 480 kilo per person och år, varav 202 kilo är mat- och restavfall.

I Habo är siffrorna något högre, de slänger 594 kilo avfall, varav 250 är mat- och restavfall.

– Avfallsfrågan är en väldigt viktig del, framförallt behöver vi få med de boende i att minska avfallet. Därför är det viktigt att arbeta med hushållsavfall, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på branschorganisationen Sabo.

Mat