Annons

Västerhälls äldreboende i Tenhult är i behov av omfattande upprustning, något som Jnytt tidigare har skrivit om.

Tidigare har det utförts en utredning gällande ombyggnation av nuvarande Västerhälls äldreboende på grund av arbetsmiljöskäl. Äldreboendet anses också behöva en genomgripande upprustning för att nå upp till standarden enligt dagens krav. Alltså handlar det både om att göra anpassningar för att tillgodose vård- och omsorgsbehovet hos de boende, men också för att se till att personalen får god arbetsmiljö.

Tekniska kontoret har tidigare bedömt att en ombyggnad av den befintliga byggnaden inte är genomförbart i alla delar på grund av byggtekniska förutsättningar. Tekniska kontoret har även bedömt att det skulle kosta lika mycket att bygga om äldreboendet som att bygga nytt.

Annons

94 miljoner kronor

Det har tagits fram en projektplan och det finns pengar investerade i verksamhets- och investeringsplanen med början 2019. Det beräknas vara färdigställt 2022.

Den preliminära kostnaden för genomförandet är beräknat till 94 miljoner kronor. Lokalprogrammet, som nu väntas godkännas i äldrenämnden, innebär att det kan fungera som ett underlag när frågan ska hanteras vidare av de berörda förvaltningarna i kommunen.

I förslaget till lokalprogram ska äldreboendet innehålla 60 lägenheter med tillhörande ändamålsenliga lokaler för hyresgäster och personal i varje enhet. Där ska det även finnas plats för tillagningskök, lokaler för hemtjänstpersonal och hälso- och sjukvårdspersonal.

Utreder placering

På sikt kommer även lägenheterna i Vallbacka demensenhet att ersättas i det nya äldreboendet. Vallbacka är en fristående byggnad och innehåller åtta lägenheter som ligger på samma fastighet som befintliga Västerhälls äldreboende.

Det har tidigare gjorts en utredning gällande placering av nya Västerhälls äldreboende. Det är två alternativ som har utretts, dels att riva befintliga Västerhäll äldreboende och bygga nytt på samma tomt, alternativt att bygga på en ny tomt på Herrgårdsgärdet i Tenhult. Stadsbyggnadskontoret utreder om detta alternativ kan vara möjligt.

Läs även:

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app