Annons

På Jönköping University startar både Tekniska Högskolan (JTH) och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) nya utbildningar med start i augusti.

På Tekniska Högskolan påbörjas ett nytt tvåårigt masterprogram inom AI Engineering, där fokus ligger på att utveckla algoritmer, metoder och system för artificiell intelligens och maskininlärning.

– Det finns ett enormt behov av kompetens inom det här området. Främsta barriären för att AI och maskininlärning ska kunna användas fullt ut är brist på kompetens i näringslivet, både i Sverige och internationellt. Högskolan har redan forskning på frammarsch inom AI och blir nu även bland de första lärosätena i landet som har en masterutbildning inom området, säger Ulf Johansson, professor i datavetenskap på JTH, i ett pressmeddelande.

Annons

Hållbar kommunikation

Sustainable Communication är namnet på den nya master-/magisterutbildningen inom medie- och kommunikationsvetenskap på HLK. Programmet inriktar sig på relationen mellan media och kommunikation och de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet.

Utbildningen kan sökas som både en tvåårig master och en ettårig magister.

”Mycket glada”

Till hösten kan man också välja på utbildningen Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Den riktar sig till studenter som redan har ett antal högskolepoäng i ämnen relevanta för grundskolans år 7–9 och/eller gymnasieskolan och som vill komplettera tidigare studier och få en ämneslärarexamen.

– KPU ger studenter på högskola som redan läst relevanta skolämnen möjligheten att komplettera med praktik och kurser inom utbildningsvetenskap. Vi är mycket glada att HLK kan ge fler möjligheten att få en lärarlegitimation, då vi behöver fler behöriga lärare i länet, säger Håkan Sandgren, utbildningschef på HLK.

Utökar antalet ämnen

HLK har sedan tidigare utbildat Ämneslärare med inriktning mot undervisning i årskurs 7–9 och från och med hösten 2019 utökas antalet ämnen som är möjliga att välja. Nu finns möjlighet att utbilda sig i ämnena Engelska, Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap.

Utbildningarna kan sökas 15 mars–15 april.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app