Annons

Eolus vind har tidigare byggt fyra vindkraftverk i Gunillaberg i Bottnaryd sydost om väg 45. I slutet av december meddelade Eolus vind att de tecknat ett avtal med Kgal, en tysk kapitalförvaltare, gällande försäljning av en ny vindkraftpark på andra sidan väg 45.

Den nya vindkraftparken får namnet Sötterfällan och kommer att bestå av tio nya vindkraftverk.

– De två vindkraftparkerna är separerade men kommer att ha samma ägare. Det här är ett bra ställe för vindkraftverk, om vi hade tyckt något annat hade vi inte byggt där. Vi har haft planerna på att bygga verken där ett tag, men vi ville ha klart med en kund innan vi gick ut med det, berättar Johan Hammarqvist, kommunikationsansvarig på Eolus vind.

Annons

Goda möjligheter

Han berättar att det nya området anses vara bra eftersom det går att bygga vindkraftverk där till en rimlig kostnad och det finns också goda möjligheter att koppla in det till elnätet.

– Det är flera parametrar som väger in innan vi tar ett beslut om att bygga vindkraftverk på ett ställe, Det handlar om alltifrån byggnadskostnader för att ansluta verket till att det ska blåsa bra så att parken får en bra livslängd, berättar Johan Hammarqvist.

Han förklarar att nästa steg är att påbörja entreprenadarbetet för att göra vägar och elnätet ska fixas. Därefter väntar montagetiden, det vill säga tiden det tar att bygga själva vindkraftverken.

En arkeologisk undersökning har tidigare gjorts. Efter en frivillig första kulturhistorisk inventering krävde länsstyrelsen en noggrannare inventering och gav Sweco detta uppdrag. Det handlar om ett område på 173 hektar som har undersökts.

Flera fornlämningar hittade

Sedan tidigare fanns 14 lämningar i området och ytterligare 22 hittades vid utredningen. Inom ytan som utreddes hittades två fornlämningar i form av gravar och strax utanför området finns ytterligare tre fornlämningar. Resten av lämningarna är av yngre karaktär och handlar om rester efter torp, backstugor, odling, kolning och kvarn- och täktverksamhet. Det hittades inga ytor som haft bra förutsättningar för förhistorisk bosättning.

Länsstyrelsen påpekar efter sin undersökning att verk, kranplatser och tillfartsvägar med tillhörande arbetsområde ska placeras så att fornlämningar inte påverkas. Om det skulle upptäckas fornlämningar i samband med arbetet måste arbetet avbrytas och anmälas till länsstyrelsen.

Vindpark Sötterfällan beräknas överlämnas färdig under sommaren 2019.