Annons

Annons

Den tvååriga fritidsledarutbildningen finns på 21 folkhögskolor runt om i landet.

− Fritidsledare bidrar till mötesplatser och dialog i en tid när det finns ett stort behov av tillit och bra relationer mellan människor i hela samhället. Det är ett engagerande yrke där det finns goda möjligheter att göra verklig skillnad i människors vardag, säger Eva Gullstrand, ordförande för Fritidsledarskolorna, i ett pressmeddelande.

Som fritidsledare jobbar man inom skolan eller i olika former av fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Arbetet innefattar allt från öppna fritidsgårdar och föreningsliv till boende för barn och unga. En del fritidsledare jobbar också med särskilda målgrupper, exempelvis personer med funktionsnedsättning, ungdomar i långtidsarbetslöshet och nyanlända.