Annons

En kort tid efter förlossning drabbades två kvinnor av endometriter (infektion i livmodern). En utredning visar att det var samma typ av bakterie i båda fallen och sannolikt är det brister i hygienrutiner som var orsaken till händelserna.

Båda patienterna behandlades framgångsrikt med antibiotika.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat ärendet och menar att sjukhuset fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen. Slutsatserna beskrivs som rimliga och adekvata och man meddelar att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Därför avslutas ärendet.