Annons

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade den 12 oktober förra året att avslå Asera Mining AB:s ansökan om tillstånd och dispens för undersökningsarbetet för mineralprospektering inom naturreservatet Taberg.

Efter detta ville bolaget att mark- och miljödomstolen skulle upphäva länsstyrelsens beslut. Nu meddelar alltså mark- och miljödomstolen att överklagan avslås.

Inga särskilda skäl

Länsstyrelsens bedömning grundar sig på miljöbalken och ett stycke där det står att ”områden som är av riksintresse för natur- eller kulturmiljövård eller friluftsliv skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada miljön i dessa områden”.

Domstolen menar att en brytning av mineral på Taberg inte skulle vara förenligt med syftet med naturreservatet. Därmed anses det inte finnas särskilda skäl att ens utföra undersökningsarbeten i detta långsiktiga syfte, även om just dessa åtgärder i sig inte innebär så stor skada.

Annons

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app