Den trend där Jönköping University fortsätter att växa inom såväl utbildning som forskning förväntas hålla i sig. Inom 20 år räknar högskolan med att studentantalet har ökat med 30 procent och att personalstyrkan har fördubblats. Därför har Jönköping University, i samråd med Jönköpings kommun, tagit fram en campusplan som beskriver gemensamma strategier för den fysiska utvecklingen av campus.

Viktigt för stadens tillväxt

– Det här är första gången vi gör en gemensam plan för utveckling av campus, vilket är mycket positivt. Jönköping Universitys utveckling hänger tätt ihop med Jönköpings tillväxt och det är en viktig utgångspunkt för långsiktig, strategisk stadsplanering att vi växer tillsammans även i den fysiska miljön, säger Mats Jägstam, tillförordnad rektor vid Jönköping University, i ett pressmeddelande.

Annons

Även Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun, lyfter högskolans betydelse för Jönköpings fortsatta tillväxt och utveckling.

– Högskolans betydelse för Jönköping som stad, kommun och arbetsmarknadsregion kan inte överdrivas. Den bidrar inte bara till kompetensförsörjning med högutbildad arbetskraft, det centrala campusområdet betyder också mycket för Jönköpings stadsliv och utbud. Med en gemensam plan slår vi vakt om campus fortsatta utveckling, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun.

Nyttja lokaler på bästa sätt

Tanken är att campus ska behandlas som en integrerad del i Jönköpings stadsplanering med fokus på såväl samverkan som hållbarhet. Den framtagna campusplanen ska se till att högskolans befintliga och nya lokaler nyttjas på bästa sätt för högskolans framtida utveckling i Jönköping. Parallellt med planen fortgår även det gemensamma arbetet för att säkra studentbostäder.