På torsdag väntas politikerna i stadsbyggnadsnämnden bestämma att vägen mot Mariebovallen ska få namnet Sprängkullevägen för att undvika felkörningar. Vägen sträcker sig från Klockarpsvägen norrut mot idrottsplatsen.

I området fanns tidigare ett stenbrott. På en äldre plan kan man se det tilltänkta namnet Sprängkullsvägen och det är därför som vägen föreslås få det namnet.


Foto: Jönköpings kommun