Annons

På onsdag väntas politikerna i stadsbyggnadsnämnden ge klartecken för en förtätning, vilket innebär att det byggs ett nytt kontorshus på ett centralt läge längs E4 på Rosenlund.

Den nya byggnaden kommer att ligga på ungefär samma avstånd från E4 som övriga byggnader i området, alltså cirka 20 meter. Det nya höghuset föreslås bli på cirka 35-42 meter, cirka 154 meter över havet.

Höjden ska ses över

Tidigare har det funnits en större verksamhetslokal på fastigheten som bland annat innehöll en bussverkstad. Bussverkstaden revs och i stället byggdes de två norra byggnaderna på fastigheten.

Området ligger i direkt anslutning till både huvudcykelstråk och busshållplats där bussen går ofta.

Tjänstemännen ser inga konstigheter med det hela, även om byggnadshöjden blir högre än vad nuvarande detaljplan tillåter, då marken redan tagits i anspråk. De menar dock att man måste se över högsta tillåtna byggnadshöjd.

Annons

Den högsta byggnaden i närområdet är i dag Scandic hotell vid Elmia, där byggnadshöjden ligger på cirka 148,2 meter över havet. Tjänstemännen menar att byggnadens anpassning i staden och i sitt närområde skulle behöva undersökas närmare i ett eventuellt detaljplanearbete.

Behövs en parkeringsutredning

Bruttototalarean väntas bli på cirka 8.300 kvadratmeter. När det gäller parkering för cykel och bil tros det kunna lösas med en kombination av garage- och markparkering, men tjänstemännen pekar också på att det behöver göras en parkeringsutredning.

Då det finns föroreningar i fastighetens nordvästra del så är det sannolikt att det kommer krävas en miljöteknisk undersökning innan bygget drar igång.

Detaljplanen väntas kunna påbörjas tidigast år 2021. Detaljplanen väntas vinna laga kraft ett och ett halvt till två år efter att detaljplanearbetet startat, under förutsättning att ingen överklagar det hela.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app