Regeringen har gjort en ny överenskommelse kring höghastighetstågen och de nya stambanorna. Enligt SVT Nyheter har regeringen suttit i förhandlingen där en kompromiss har framtagits från Miljöpartiets tidigare förslag om att projektets ska vara klart till år 2035 och gå i 320 kilometer i timmen. Förhandlingen ska till största del ha gått ut på att S inte gått med på MP:s om att finansiera banbygget med lån.

Det nya förslaget är att stambanorna ska vara färdigställda år 2045 och tågen ska nå en maxhastighet på 250 kilometer i timmen. Regeringen öppnar nu upp med förhandlingar med V och alliansen.

Trots nej från Liberalerna och Moderaterna säger infrastrukturminister Thomas Eneroth till SVT Nyheter att frågan är stark hos många moderata regionpolitiker som kan komma till stor hjälp med att få igenom förslaget.

Annons