Lövskogsområdet ligger en tiominuters bussresa från centrala Jönköping och på gångavstånd från Trånghalla och Strandängen. Nu har det beslutats att Häggebergs och Granbäcks lövskogar blir naturreservat.

- Det är väldigt fin gammal ädellövskog i brant miljö, här växer bland annat ek, lind, ask och alm. Det finns också några mindre betesmarker som betas av får och häst. I området finns redan flera upptrampade stigar att vandra på tack vare att hundklubben använt dem, en leder fram till en kanonfin utsiktsplats med makalös vy över området runt södra Vättern, säger Dag Fredriksson, kommunekolog på Jönköpings kommun.

- Vi har redan anlagda parkeringsplatser till naturreservatet, men skyltningen är inte uppe än, det kommer vi jobba vidare med under hösten, fortsätter han.

Annons

Naturreservatet är 40,3 hektar stort och ligger på kommunal mark. Syftet är att bevara och vårda äldre blandlövskog, en stor artrikedom av växter, djur och svampar samt att tillgodose och utveckla allmänhetens behov av friluftsliv.