Annons

Lärare och pedagoger i Jönköpings kommun ska under en tid ha efterfrågat kompetensutveckling inom utomhuspedagogik och det finns ett behov av fler pedagogiska verktyg som stöd för utomhusundervisningen.

Därför kommer nu Jönköping university och Naturskolan att samarbeta för att ta fram material för utomhusbruk som exempelvis en låda eller en ryggsäck med pedagogiskt innehåll.

Använda flera sinnen

Sabine Lind och Ulrika Franke, naturskolpedagoger i Jönköping och Maria Hammarsten, doktorand vid Jönköping university, medverkar i projektet.

En av de stora vinsterna med utomhuspedagogik är att barn och elever kan använda sig av flera sinnen och att det blir ett praktiskt inlärningstillfälle, skriver Jönköping university i ett pressmeddelande.

Samtidigt uppmuntrar undervisningen utomhus till ökad rörelse och därmed till bättre hälsa.

Annons

Ska göra det enkelt

– Med pilotprojektet får lärarna och pedagogerna ett utbud av material och handledning för att stärka det utomhuspedagogiska arbetet. Tanken är att göra det enkelt för lärare och pedagoger att ta med sina barn och elever ut i skog och mark, säger Sabine Lind på Naturskolan på Upptech i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet står det också att läsa att ”när våra städer växer och behovet av nya bostäder är stort finns en risk att grönområden tas i anspråk för ny bebyggelse. Det är angeläget att i de sammanhangen lyfta fram utomhuspedagogikens betydelse och den roll grönområdena spelar för utomhuspedagogiken”.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app