Annons

En och en halv kilometer nordöst om Ölmstads kyrka, på en plats där det nu är betesmark, är det tänkt att det nya stallet ska byggas.

– Vi valde att fatta beslut enligt vad tjänstemännen hade föreslagit. Det här innebär att Ölmstad ridsällskap får ett nytt stall och kan utöka sin verksamhet, säger Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Ska smälta in

Ridhuset ska utformas i färg och form som passar in på såväl tomten som i landskapsbilden. Taket ska få tegelröda takpannor eller annat som anses lämpligt.

Grannar har tidigare fått uttala sig om planerna och ska vara positiv till det hela. Det enda som har påtalats är att de tycker att parkeringsytorna kan behövas ses över om verksamheten expanderar.

Ölmstad rid- och körsällskap har fått lov att bygga ett nytt ridhus och kan därmed utöka verksamheten.
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Här planeras det nya ridhuset.
Foto: Jönköpings kommun

Det nya ridhuset ska smälta in i området.
Foto: Jönköpings kommun