Annons

Som Jnytt tidigare har berättat pågår det just nu diskussioner kring Norrahammars biblioteks framtida placering. När kultur- och fritidsnämnden tog upp ärendet var politikerna inte riktigt överens kring var biblioteket ska ligga. Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade vid en votering för att biblioteket ska vara kvar i sina nuvarande lokaler.

Politikerna är inte överens om var de vill placera Norrahammars bibliotek.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Alliansen vill att biblioteket ska flyttas till mer centrala delar i Norrahammar och vill i alla fall ha lite mer underlag i ärendet innan något beslut fattas. Det slutade med ett beslut om att återremittera ärendet för att ta fram ett bättre underlag för vad det skulle innebära ekonomiskt att flytta biblioteket.

Tre alternativ

Hans Hellström (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, förklarar att det finns tre scenario för biblioteket. Det ena är att det är kvar i sina nuvarande lokaler som de rödgröna vill, alternativ två är att bara flytta biblioteket och alternativ tre är att flytta både biblioteket och fritidsgården till mer centrala lokaler i Norrahammar.

Annons

– Det är en flytt av både biblioteket och fritidsgården som vi i alliansen tycker är det mest intressanta alternativet. Vi har flyttat biblioteket i Bankeryd och det blev en succé och det blev det även med nyöppningen av Huskvarna bibliotek. Nu är det Norrahammars biblioteks tur att få ett lyft, säger Hans Hellström.

Dela ytorna

Att ha fritidsgården och biblioteket på samma plats tycker är smart. Ytan mellan de olika verksamheterna kan då vara gemensam.

– Exempelvis kan biblioteket nyttja ytan på dagtid och fritidsgården kan vara där på kvällstid, säger Hans Hellström, som tycker att man ska våga samordna lokaler.

– Det är kostnadseffektivt och ett sätt att använda skattepengarna på bästa sätt. Sedan handlar det också om att se till att vi klarar av det ekonomiska ansvaret. En flytt kan innebära merkostnader och detta måste man värdera mot att vi kanske kan få fler besökare. Jag hoppas att vi kan fatta beslut i det här ärendet så snart som möjligt, berättar Hans Hellström.