Annons

Men enligt uppgifter till Jönköpings Posten har Skanska nu begärt att avtalet ska förlängas året ut till den 31 december. Anledningen är att det fortfarande är oklarheter gällande parkeringsplatser. Dessutom vet man ännu inte omfattningen av den förorenade marken och kostnaden av saneringen, något som också Skanska ska betala kostnaderna för.

Offentlig upphandling

När det gäller parkeringsplatserna som enligt planerna ska byggas under höghushotellet så måste Jönköpings kommun tillämpa lagen om offentlig upphandling vilket innebär att det jobbet kan gå till en annan byggherre än Skanska.

Annons

- Vi ser naturligtvis helst att Skanska hanterar och bygger hela projektet, säger Fredrik Löf, huvudansvarig för projektet på Skanska, till tidningen.

Antalet parkeringsplatser är heller inte bestämt. Men enligt Fredrik Löf är det inte lönt att göra ett garage med färre än 100 platser.

Inväntar svar

Förutom parkeringsfrågorna väntar man också på svar gällande de markprover som har gjorts. Marken, som är förorenad, måste saneras och det är Skanska som får stå för dessa kostnader. I vilken omfattning och hur stora kostnaderna blir för saneringen vet man heller inte i nuläget vilket också är ett av skälen till att Skanska vill förlänga tiden för markanvisningsavtalet.

Tekniska nämnden ska fatta beslut i nästa vecka om avtalet kommer förlängas till den 31 december.