Annons

– Under en lång tid har det byggts för lite, och därför har vi i dag ett stort behov av fler bostäder. Det är glädjande att vi nu ser ett ökat bostadsbyggande i Jönköpings län och Sverige, kommenterar Johanna Haraldsson (S), riksdagsledamot från Jönköpings län, i ett pressmeddelande och uppger att partiet lagt fram ett 22-punktsprogram för att förenkla reglerna kring bostadsproduktion.

Påbörjat bygge av bostadslägenheter i Jönköping

Alla påbörjad nybyggnation av lägenheter 2015: 925 stycken.

Därav småhus, 2015: 306 stycken.

D..

Påbörjat bygge av bostadslägenheter i Jönköping

Alla påbörjad nybyggnation av lägenheter 2015: 925 stycken.

Därav småhus, 2015: 306 stycken.

Därav flerbostadshus, 2015: 619 stycken.

Alla påbörjad nybyggnation av lägenheter 2016: 1 462 stycken.

Därav småhus, 2016: 301 stycken.

Därav flerbostadshus, 2016: 1 161 stycken.

Källa: Scb.se

Annons

Hon sitter med i riksdagens civilutskott, det utskott som har hand om bostadspolitiken.

Enligt SCB:s statistik ökade antalet påbörjade lägenheter i landet med 34 procent under 2016 jämfört med året dessförinnan. Totalt handlar det om 63 100 lägenheter som började byggas i hela landet under förra året.

Tidningen Hem och hyra konstaterar att hälften av alla nya lägenheter som började byggas under förra året blev hyresrätter. Likadant såg det ut 2015.

Enligt SCB:s preliminära statistik ska 697 av de lägenheter som började byggas i Jönköpings län under förra året ha varit hyresrätter. Motsvarande siffra 2015 var 446 stycken.