Annons

Kvinnor får ofta rollen att berätta om personliga erfarenheter och kvinnor får representera allmänheten medan män i större utsträckning får uttala sig som experter eller talespersoner.

Ser man sedan till på vilka frågor som ställs till män respektive kvinnor så skiljer sig även dessa åt. En kvinna får till exempel oftare frågan hur hon kombinerar sitt arbete med ett eventuellt familjeliv, än vad hennes manliga kollega får. Även bilden som skildras av de manliga och kvinnliga politiker, företagsledare och idrottare som intervjuas skiljer sig åt. Medan kvinnorna porträtteras som lite skojigare, annorlunda och mindre allvarligt, får männen stå för bilden av beslutsamhet, styrka och mod. Fotona till intervjuerna visar oftare en kvinna som ler eller skrattar än en man. Mannen får istället posera med allvarlig och beslutsam min.

Annons

Kvinnor utgör cirka hälften av världens befolkning. Men i det globala nyhetsflödet är knappt bara en fjärdedel kvinnor enligt ” Who makes the news – Global Media Monitoring Project Report 2010”. Sverige var något bättre, med 32 procent där kvinnor var den person som en artikel eller ett tv/radio-inslag handlade om.

Att kvinnor är både underrepresenterade som nyhetssubjekt och fortfarande får andra frågor än sina manliga kollegor är problematiskt. Det visar att bilden av kvinnan som mindre professionell och mer ”familjär” lever kvar. Att kvinnor porträtteras/intervjuas på detta sätt påverkar takten mot ett jämställt samhälle. Kvinnors erfarenheter och perspektiv riskerar att hamna i skymundan eller helt saknas i viktiga frågor.

Det har precis varit internationella kvinnodagen 2019. Det är dags att vi vågar se att vi trots hur feministisk regeringen väljer att kalla sig, inte är ett jämställt samhälle. Vi behöver se de strukturer och förutfattade meningar som biter sig kvar på alla nivåer och börja prata om hur det påverkar kvinnor i hela landet, från alla bakgrunder. Vi kommer inte stanna innan vi uppnått ett jämställt samhälle.

Susanne Wahlström, ordförande Moderatkvinnorna i Jönköpings län

Ulrica Schenström, Ordförande Moderatkvinnorna, Sverige