En bilist som körde i den södergående filen hamnade i vajerräcket. Dåligt väglag med mycket snö och hård vind kan ha varit orsaken till olyckan.
Två personer färdades i bilen men ingen av dem behövde uppsöka sjukhuset. Däremot skadades vajerräcket som nu måste repareras.
Olyckan inträffade i höjd med Gyllene Uttern.

E4