Annons

Anmälan gäller en patient som var under behandling för malignt melanom (hudcancer) med metastaser, det vill säga dottertumörer som spridit sig till fler organ.

I behandlingskonferens mellan inblandade kliniker beslöts att remiss skulle skrivas till onkologkliniken för kontroll och eventuell kompletterande behandling. Men på grund av brister i rutiner och arbetssätt skickades ingen sådan remiss.

Tio månaders fördröjning

Patienten kontaktade själv senare onkologkliniken, och kom på ett första besök dit med cirka tio månaders fördröjning.

Fördröjningen har lett till en försening av den operation av metastaser som det senare beslutats om.

Det är oklart vad det här har för betydelse för patientens sjukdom. Under fördröjningen har ingen spridning av det maligna melanomet till andra delar av kroppen skett.

Annons

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app