Efter cirka fem och ett halvt år avslutar landshövding Minoo Akhtarzand sitt uppdrag i Jönköpings län för att den 1 februari i stället påbörja ett nytt uppdrag som landshövding i Västmanland.

Valfritt bidrag
Med anledning av detta hälsas alla som vill välkomna till öppet hus med mingel på Länsresidenset, Skolgatan 5 i Jönköping, torsdag 28 januari med start klockan 13.00.
De som önskar uppvakta med present ombeds göra det genom valfritt bidrag till Rädda barnen avseende Barn på flykt, meddelar länsstyrelsen i ett pressmeddelande.