Annons

Ordningsvakter har blivit en omistlig del för att skapa ett tryggare samhälle för oss alla. Såväl regering som polis har pekat ut ordningsvakter som ett viktigt framtidsyrke. Att i det läget då Sverige behöver mera ordningsvakter chockhöja utbildningsavgifterna borde skicka beslutsfattarna till utvisningsbåset med matchstraff. Naknare än så här kan inte det kamerala stuprörstänkandet vara. ”Tänker man i smått är man inte större än så” var ett av många uttryck Huskvarna- sonen Alf Henriksson (författare och poet med många strängar på sin lyra) myntade. Förstår inte polisen sitt samhällsuppdrag för att skapa trygghet åt svenska folket?

Det hoppas jag att de gör. Det är inte där som skon klämmer. Polismyndigheten har fått bakläxa för att inte budgeten för utbildningsverksamheten går ihop. Någon höjning sedan 2010 har myndigheten inte gjort. Därför höjer polisen nu kostnaden för grundutbildningen för ordningsvakter från 8000:- till 22875.- för en tvåveckorskurs och för en tvådagars fortbildning som måste genomgås vart tredje år höjs notan för ordningsvakten från 1700 till 8000 :-.(JP 15/1) Allt detta för att budgeten ska vara i balans. Inget fel i det då man ska ha budgetdisciplin. Men det innebär samtidigt att många ordningsvakter med stor sannolikhet slutar samt att det blir svårare att rekrytera nya. Tryggheten riskerar att minska och de kriminella ler åt det kamerala stupröret. Sannolikheten är också stor att väsentligt högre kostnader för att upprätthålla lag och ordning uppstår senare i poliskedjan eller i andra delar av samhället. Detta är det pris som samhället får betala då man enbart tar hänsyn till enskilda faktorer. Måste det vara så? Absolut inte.

Annons

Tankemönstret måste ändras från en delbudget till en totalbudget. Stupröret ska bytas ut mot en hängränna. Endast så bör polisen se sin budget. Det är oundvikligt att det i en stor organisation ibland uppstår obalans i en delbudget. Det är inget konstigt med det då förutsättningarna i en organisation som polisen utgör förändras snabbt. Vad som gällde igår, gäller inte idag. Flera ordningsvakter som skapar trygghet kostar pengar. Syftet med att anställa ordningsvakter är ju trots allt att skapa trygghet samt hjälpa polisen med att försvara sitt våldsmonopol som knakar i fogarna. Jag ser detta budgetproblem som polisen har som en administrativ fråga som inte kan vältas över på samhällsmedborgarna med ökad kriminalitet och mindre trygghet.

Polisledningen med rikspolischefen, om det behövs, måste ta sitt ansvar med att upprätta det våldsmonopol de fått av staten. Ett monopol de inte kan försvara utan ordningsvakter. Detta måste väga tyngre än att hålla utbildningsbudgeten i balans. För att behålla nuvarande ordningsvakter samt rekrytera nya kan inte några utbildningshöjningar accepteras. Beslutet bör omprövas för att strimlas i papperskorgen.

Jag utgår nu från att rikspolischefen ser problemet och sätter ned foten. Det är just i sådana här sammanhang han ska visa på ledarskap. Vad var det nu Alf Henriksson myntade? ”Tänker man i smått är man inte större än så”. Rikspolischef Anders Thornberg: Tänk stort och visa på att du tar ditt uppdrag på allvar. Det är en del av det samhällskontrakt statens myndigheter har med svenska folket.

Kjell Krantz (M)