Annons

– Månsarpsskolan är redan överfull och det är fullt i båda skolorna i Taberg också. Nu planeras det nya bostadsområden i Månsarp och på Tahe i Taberg, bara där ska det bli drygt 100 nya bostäder, och till nya områden är det ofta familjer med barn som flyttar, säger Monica Ericson, ordförande i Kommundelsrådet Månsarp-Taberg.

Hon berättar att detta är något det pratas mycket om i de berörda samhällena och har så gjorts under en längre tid.

Borde finnas med

Annons

– Att det finns tillräckligt med skolplatser borde finnas med i planen när man ska bygga. Det är också så att det redan nu finns många barn i förskolorna på tillväxt.

När det nyligen stod klart att den planerade påbyggnaden av Ullstigens förskola inte blir av, ökade på oron för framtiden ytterligare. Det skulle ha gett plats åt 60 barn till men stoppades av länsstyrelsen efter en överklagan från grannarna. Länsstyrelsen konstaterade att påbyggnaden skulle strida mot gällande detaljplan.

– Det hade ju annars löst en del av problemet, säger Monica Ericson.

Svara på frågor

Nu har Kommundelsrådet Månsarp-Taberg bjudit in allmänheten till ett öppet möte i Missionskyrkans storstuga i Taberg, tisdagen den 8 november. Dit kommer ansvariga politiker och tjänstemän för att svara på frågor.

– Jag hoppas att många kommer dit. Vi känner oss lite i skymundan här ute när det satsas inne i Jönköping, men alla vill ju inte bo inne i stan, säger Monica Ericson.