Annons

Planerna går vidare när det gäller att se över möjligheterna att bygga bostäder i ett området som är beläget mitt för Torps skola utmed Kortebovägen i Bankeryd. Tanken är att ett centralt område med träd också kommer att bevaras.

Efter ett samråd och samrådsmöte 2017 kom man fram till att en väg i väster flyttas mot fastighetsgränsen och kompletteras med en möjlighet till ridstig. Några av de hus som planeras har sänkts och i väster står det klart att det nu kommer att tillåtas radhus. Tidigare var det tänkt att det skulle vara öppningar mellan husen just där.

Grannar protesterar

Området har utökats med gång- och cykelväg till grannområdet Torps hagar, så att boende i områdets skolväg mot en ny bro ska fungera på ett bra sätt. Detta kräver en ombyggnad, då nuvarande undergrund inte klarar vinterväghållningen på grund av att belastningen blir för tung.

Annons

Men det finns fortfarande synpunkter på att det borde tas mer hänsyn till naturmiljön och närliggande grannar upplever intrång i närmiljön och de menar att utblickar begränsas.

”Blir fint”

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att om granskning av detaljplanen.

– Vi har satt ner fötterna nu för den här planen. Det är tänkt att bli blandad bebyggelse och jag tror att det kommer att bli ett fint område bestående av villabebyggelse nära centrum. Det kommer också att bli en planfri passage då det bor en hel del barnfamiljer i området som berörs av detta, berättar Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Han tycker att det är positivt att det finns med planer på nya ridstigar, då detta är något som har efterfrågats.

Karta över området.
Foto: Jönköpings kommun

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app