Annons

Är det en självklarhet med schyssta villkor på arbetsmarknaden och trygghet på jobbet?

Svaret på den frågan är nej. Det är inte självklart. Din trygghet på arbetsmarknaden är beroende av politisk vilja och beslut.

Socialdemokraterna är ett parti för löntagare. Det innebär att vi står upp för den svenska modellen som bygger på att fack och arbetsgivare avtalar om löner och villkor på arbetsmarknaden. För oss är det en självklarhet att våra arbetsplatser ska ha god arbetsmiljö och att alla ska kunna leva på sin lön.

Men det här är inte självklart för alla partier. Gång på gång lägger borgerliga partier, med Moderaterna i spetsen, förslag som radikalt skulle förändra den svenska modellen och försämra villkoren för dig som jobbar. Det handlar dels om försämringar i lagen om anställningsskydd (LAS) som förskjuter makten på arbetsmarknaden till arbetsgivarens fördel på arbetstagarens bekostnad och ökar godtycket vid uppsägningar. Dels om förslag om att fördubbla provanställningen till tolv månader – något som kraftigt försämrar tryggheten på arbetsmarknaden.

Annons

Våra arbetsplatser skulle tystna om anställningen riskeras för att du är lite obekväm i arbetsgivarens ögon. Vem vågar protestera mot bristande arbetsmiljö eller en närgången chef när du har en osäker anställning? Redan i dag vittnar arbetare om bristande arbetsmiljö på arbetsplatser med många osäkra anställningar.

Problemet för svenska företag är inte att de tappar livsviktig kompetens vid turordningsförhandlingar. Problemet är att de har svårt att rekrytera rätt kompetens. Det är något jag ständigt får höra när jag träffat näringslivet i Jönköpings län. Kompetensbristen löser vi inte genom otrygga anställningar utan genom utbildning, omställning och kompetensutveckling. Det är där fokus borde ligga om man vill komma åt problemen på arbetsmarknaden, inte göra det lättare att sparka folk från jobbet.

Maktbalansen mellan arbetsmarknadens parter är viktig för att den svenska modellen även framöver ska fungera. Därför säger vi nej till högerns förslag om att ensidigt försämra för arbetstagarna. Det är något som skapar både otrygghet och riskerar att slå sönder den svenska modellen på arbetsmarknaden.

Johanna Haraldsson (S)

Riksdagsledamot från Jönköpings län