Annons

Dagens gamla bild är en del av ett gammalt vykort, därav den dåliga kvaliten. Den visar ett av de vackraste husen vi har i staden, Östra Storgatan 110. Huset är ett av alla de hus som kommit till stånd genom ett samarbeta mellan stadsarkitekten August Atterström och byggmästare Anders Knutsson.

En kombination och ett samarbete som med all säkerhet inte hade tålt dagens upphandlingsreglemente, men som tur för oss som tycker om vackra stenhus, fanns inte dagens trångsinta regler vid förra seklets början.

Huset är kvar…

Annons

Atterström var verksam mellan 1901 och 1924 som stadsarkitekt i Jönköping och samtidigt ritade han som privatperson en massa vackra byggnader. Jag har i tidigare artiklar nämnt dessa kompanjoners gärningar och snart kanske det är dags att göra en summering av alla vackra hus de gemensamt framställt. Östra storgatan 110 stod klart 1915. I dag är det något kompletterat, men i stort sett är det gamla huset vi ser.

Fideikomiss?

Anledningen till dagens artikel, bortsett från att det är ett vackert hus, är en uppgift som dök upp i samband med en studiecirkel jag höll om namn på platser och gator i Jönköping. När vi i gruppen kom att tala om detta hus, som jag då kallade Militärhuset, påstod en av deltagarna att hon hade alltid kallat huset för ”Fideikommisset”. Mitt namn kommer från det enkla faktum att huset i många år härbärgerat ett stort antal militärer från A 6 och I 12. Att en fastighet, även om den var stor, kunde vara ett fideikommiss var i min värld helt otänkbart.

För mig var ett fideikommiss en större lantegendom med något konstiga regler. Ingen fast egendom fick avyttras, den som ägde det måste ha ett visst namn och det fick bara ärvas av äldsta sonen. Exempel i närområdet är Västanå vid Gränna (Gyllensvan), Gripenberg vid Tranås (Hermelin) och Bratteborg vid Vaggeryd (von Seth). Jag förklarat att det kan inte ha varit ett fideikommiss på Östra Storgatan 110 däremot kan det kanske ha varit så att någon av godsägarna till de stora fastigheterna ute på landet hade haft en lägenhet i just detta hus. Därmed förföll ämnet för min del.

Hittade förklaring

Det kom dock fler och fler som bestämt påpekade att huset Östra Storgatan minsann hade hetat Fideikommisset. Och si, då dök det upp hjälp från oväntat håll. En studiecirkeldeltagare hade tagit fasta på problemet och börjat söka lite på Internet. I en släktkrönika om en släkt Heine finns ett fideikommiss Liljenäs i Torskinge i Jönköpings län. Där finns följande uppgift: ”Hans son, assuransdirektör Erland Georg von Heine-Lillienberg (1871—1946), förvandlade 1929 fideikommisset Liljenäs till en fastighet i Jönköping, som av hans dotter förvandlades till en fastighet i Sthlm 1949 och till penningfideikommiss 1967”.

Därefter har jag läst Gudmundsgillets årsbok 2011 där det finns en artikel betitlad ”Så minns jag 110:an”. Artikelförfattaren Johan Hederstedt berättar i denna artikel, som går tillbaka till tiden runt 1930, att ägaren till fastigheten var von Heine Liljenberg och därmed är cirkeln sluten. Trots min stora misstro är det bara att konstatera att den fantastiskt vackra fastigheten Östra Storgtan 110 har varit ett fideikommiss. Jag tror det knappt själv.

Källor

Gudmundsgillets årsböcker

Wikepedia