Annons

2015 var året då flygbolaget Nextjet drog igång sin satsning med en kraftigt utökad tidtabell till Stockholm-Arlanda. Men det var även året då en utrikeslinje till Frankfurt lanserades i samarbete med BMI Regional och Lufthansa.
Dessa båda satsningar har bidragit till att antalet passagerare ökade med tolv procent jämfört med 2014.

”En riktig flygplats”
– Med det trafikutbud Jönköping nu har tycker jag att Jönköping flygplats äntligen kan kalla sig en riktig flygplats. Det är givetvis en stor framgång för flygplatsen och dess personal men kanske ändå viktigare för näringslivet och människorna som bor i regionen. Det finns flera konkreta exempel på att bygdens attraktivitet ökar med goda flygförbindelser, inte minst för besöksnäringen, säger Sten Norinder, vd och flygplatschef på Jönköping Airport, i ett pressmeddelande.

Klarats med råge
Enligt siffror från Jönköping Airport ökade inrikestrafiken med sju procent på årsbasis, och under årets två sista månader ökade antalet passagerare med 49 procent jämfört med november och december 2014.
Den kalkyl avseende resenärer som gjordes för den nya linjen till Frankfurt har klarats med råge och chartertrafiken har stabiliserat sig på cirka 65 000 årsresenärer. Det innebär en ökning med 270 procent sedan 2009, vilket var det sista året med statligt ägande.
Även om beläggningen på fraktflyget är god har volymerna minskat något under 2015 på grund av att helggodset transporterats på lastbil under året. Trenden är dock att efterfrågan ökar för den typ av gods som flygs till och från Jönköping och i december, som hade lika många avgångar som 2014, ökade volymen med nio procent.