Branden kunde släckas av barnens föräldrar innan räddningstjänsten anlände. När räddningsstyrkorna kom till platsen kontrollerade de att branden var släckt, och de ventilerade ut röken.

De drabbade personerna undersöktes på platsen, men behövde inte följa med till sjukhus.