vittnen hade sett en båt som låg upp och ner i Landsjön och var oroliga för att någon råkat illa ut. Då Räddningstjänsten kom till platsen kunde man bogsera in en vattenfylld båt till land igen.

Räddningstjänsten sökte av området och även strandlinjer runt omkring och ingen person kunde hittas man har därför dragit slutsatsen att båten förmodligen har drivit ut.

Senare fick räddningstjänsten tag i båtägaren, som misstänkte att det höga vattenståndet kan ha gjort att båten drivit ut till sjöss. Båten hade legat upp och nedvänd på land för vinterförvaring.

Räddningstjänst, polis och ambulans var på platsen.