Annons

Kommun Demokraterna har tidigare föreslagit att den nya fotbollsarenan ska placeras vid Vägporten nära E4 på Rosenlundsområdet nära Elmia. Nu har de tänkt ett varv till och kommit fram till en lösning som de menar även skulle gynna Rosenlundsbadet. Inom kort väntas partiet lämna in förslaget så att det kan behandlas politiskt, men än så länge rör det sig bara om diskussioner.

– Tjänstemännen känner till det hela, men de har ju bara fått i uppdrag från politiskt håll att titta på förslagen om placering av en arena på Elmia alternativt Stadsparken. Om de ska titta på andra alternativ måste dessa först lyftas upp i kommunfullmäktige, berättar Anders Jörgensson.

Annons

Han ser flera vinster med att placera den nya arenan ihop med en ny badanläggning.

– Jag tänker mig två byggnader som placeras intill varandra med bitar däremellan som skulle kunna vara gemensamma, som exempelvis restaurang- och servicedel. Med den här lösningen skulle man slippa ha en vaktmästare för arenan och en för badhuset. Det skulle vara mer effektivt med en gemensam vaktmästare som skötte bägge delarna, berättar Anders Jörgensson.

Elmia kan gynnas

Han ser även andra samordningsvinster med det hela, exempelvis när det kommer till parkeringsmöjligheter.

– Vi skulle då kunna bygga ett parkeringshus i närheten som skulle vara gemensamt för dessa verksamheter. Det här är ju mina egna idéer och inget som behandlats politiskt, men det är ju även tankar jag pratat med tjänstemännen om, berättar Anders Jörgensson.

Samtidigt som politikerna planerar för en ny fotbollsarena och tittar på en lösning för Rosenlundsbadet, planerar även Elmia en större utbyggnad av sin verksamhet. Det handlar om en ny stor utställningshall som planeras till en kostnad av 480 miljoner kronor, vilket kommunstyrelsen sagt ja till.

Anders Jörgensson kan även se att Elmia kan dra nytta av det nya parkeringshuset och han ser även fördelar för Elmia om det blir en arena och badhus vid Vägporten.

– Ett parkeringshus skulle kunna ligga i närheten av alla dessa tre verksamheter. När det blir fler mässor på Elmia påverkas ju även parkeringsbehovet och då skulle det vara bra med ett parkeringshus i området, tror Anders Jörgensson.

”Arenafrågan en skamfläck”

När det gäller Rosenlundsbadet, som är i stort behov av renovering, kan han inte se att det går att bygga om badhuset utan att stänga ner det under en period.

– Det vore en katastrof för Rosenlundsbadet och verksamheten där om man tvingades stänga medan man renoverar. Simklubben är Sveriges bästa samtidigt som vi vet vilket skick badhuset är i. Det har talats om behovet av att renovera det eller bygga nytt i många år. Det här är ju något som kan ta flera år och vi kan inte stänga ner badet under tiden. Då tror jag att man hellre ska tänka sig ett helt nytt bad, och att man har kvar verksamheten i nuvarande lokaler medan man bygger nytt, säger Anders Jörgensson.

En flytt av badhuset tros samtidigt kunna frigöra ytor som Elmia kan tänkas vara intresserad av på sikt, så att den verksamheten också har möjlighet att växa.

Hur seriösa är de här diskussionerna om att ett nytt badhus och arenan kan komma att ligga i anslutning till varandra?

– Det är svårt att säga. Jag tror att det är ett beslut som måste mogna och läggas på bordet. Om förslaget får ett nej och vi blir helt låsta måste vi tänka om. Det är en process som kan ta ett halvår eller ett år. Så håller man på i politiken. Hela den här arenafrågan är en skamfläck för politiken! Att det ska behöva ta så lång tid att få till en arena!

”Behandlas som SD”

Anders Jörgensson tror inte alls på en arena i Stadsparken. Han menar att det inte skulle räcka med 70-100 miljoner kronor i slutändan.

– Ska man räkna in infrastrukturen handlar det ju om kostnader på 300 miljoner kronor, ja minst 350 miljoner kronor. Och då har man inte ens gjort parkeringsplatser! En lösning med arena och badhus vid Vägporten skulle bli billigare, tror han.

Men det återstår att se om Kommun Demokraterna får gehör för sina tankar hos övriga politiker.

– Hittills har det varit tyst. Förslaget kommer väl från fel håll. Vi behandlas lite som Sverigedemokraterna, man lyssnar inte på oss, säger Anders Jörgensson.

Och nu sitter Kommun Demokraterna inte i fullmäktige längre. Så hur gör ni då med detta förslaget?

– Vi kan fortfarande skriva medborgarförslag, och dessa måste tas upp i kommunfullmäktige. Så det är planen, att lägga medborgarförslag.

Ladda ner Jnytts app du också

Relaterat: Arenan: ”Många som är less”
Relaterat: "Kan leda till fler bostäder"