Anmälan gäller en patient med neuropsykiatrisk diagnos som behandlades vid vuxenpsykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Patienten behandlades, med start år 2012, med centralstimulerande läkemedel. Två år senare, i september 2014, upptäcktes att patienten hade högt blodtryck, även kallat hypertoni. Under 2015 skickades patienten till en vårdcentral inom Vårdcentralerna Bra Liv för sitt höga blodtryck.

Träffade inte läkare

Hypertoni kan vara en biverkan av behandling med centralstimulerande läkemedel och om patienten får högt blodtryck bör behandlingen avslutas. Men behandlingen fortsatte och blodtrycket steg ytterligare. Patienten avled i hjärtinfarkt i januari 2017.

Utredningen visar att patienten fått centralstimulerande läkemedel upprepade gånger sitt sista levnadsår, utan att ha träffat läkare eller annan sjukvårdspersonal som kontrollerat blodtrycket eller tillståndet vid när läkemedlen skrevs ut.

Annons

Region Jönköpings län har nu anmält händelsen för prövning enligt lex Maria.