Annons

Anmälan gäller en händelse som inträffade 2015, men uppmärksammades 2018. En patient kontrollerades efter tidigare behandling för cancersjukdom. Vid ett besök 2015 bestämdes om nästa kontroll som skulle ske året därpå. Men någon kontroll blev inte av.

Fick ett återfall

Händelsen uppmärksammades först 2018 när patienten insjuknade på grund av det som visade sig vara ett återfall i cancersjukdomen. Vid den här tidpunkten kunde inte någon botande behandling ges.

Avled

Patienten avled senare av lunginflammation och hjärtproblem, men cancersjukdomen bedöms ha bidragit till dödsfallet.

Oklar orsak

Den exakta orsaken till varför det planerade besöket inte blev av har inte kunnat fastställas, enligt Region Jönköpings län. Man uppger att de rutiner som fanns för kontroll av bokningar 2015 inte var tillräckligt tydliga.

Annons

Verksamheten ska senare ha utarbetat nya bättre rutiner som ska minska risken för att något liknande ska kunna inträffa igen.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app